Компанія з управління активами

Управління активами Відкритого пенсійного фонду “Фармацевтичний” та його адміністрування здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Гарантія-Інвест” (Код ЄДРПОУ: 33238312). Суміщення функцій адміністратора та керуючого активами в особі однієї компанії дає можливість більш ефективно використати ресурси фонду та зменшити адміністративні витрати фонду.

Основною метою діяльності Компанії з управління активами “Гарантія-Інвест” є надання якісних послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення та управління інвестиційними фондами.

Компанія здійснює управління активами таких інвестиційних фондів:

  • ПЗНВІФ “Вектор”
  • ПЗНВІФ “Моноліт”


Основу компанії складають висококваліфіковані фахівці, що мають значний досвід роботи на фондовому ринку України.

Перелік послуг, що пропонує Компанія:

  • управління активами недержавних пенсійних фондів;
  • управління активами ІСІ (інститутів спільного інвестування);
  • адміністрування недержавних пенсійних фондів;


Вартість фінансових послуг
Річний граничний розмір витрат під час здійснення управління активами та адміністрування пенсійного фонду становить 7% від чистої вартості активів пенсійного фонду. Розмір витрат встановлюється в договорі про управління активами пенсійного фонду та договорі про адміністрування пенсійного фонду.

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів Серії АБ № 115993, видана 29.12.2008 р., термін дії – безстрокова. (Рішенням НКЦПФР від 01.07.2020 №341 переоформлена на ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів)

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серії АЕ №294656, видана 30.12.2014 р., термін дії з 30.12.2014 року – необмежений.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф. 1
Телефон: (044) 235-63-34, 234-05-10
Факс: (044) 234-05-08
Е-mail: office@ginvest.com.ua
www.ginvest.com.ua

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.