Діяльність фонду

Виключним видом діяльності фонду є недержавне пенсійне забезпечення фізичних осіб-учасників фонду, шляхом накопичення пенсійних внесків, їх ефективного інвестування, та здійснення виплат пенсій. Основним пріоритетом при формуванні інвестиційної політики фонду було обрано максимальну захищеність інвестицій одночасно з забезпеченням реального фіксованого доходу.

Наша мета

Сучасний розмір державної пенсії не дозволяє пенсіонеру забезпечити навіть свої мінімальні потреби, в той час як в країнах Заходу люди по виході на пенсію живуть краще, ніж в той час, поки вони працюють. Ліквідувати дану диспропорцію і є основною метою діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду “Фармацевтичний”.

Наші вкладники

Вкладниками ВПФ “Фармацевтичний” є підприємства різних форм власності та галузевої приналежності. “Фармацевтичний” займає одне з перших місць в Україні за обсягом активів серед відкритих пенсійних фондів, та перше місце за середньою сумою коштів на рахунку одного учасника.

Інвестиційний портфель

Активи фонду розміщено в банківські депозити та облігації українських емітентів (докладніше – в розділі “Інвестиційний портфель”).

Детальніше

Як стати вкладником фонду?

Захищеність вкладників фонду досягається шляхом максимально можливої диверсифікації інвестиційного портфеля, при цьому переважним напрямком інвестування пенсійних коштів є цінні папери стабільно працюючих промислових підприємств України. Учасниками ВПФ “Фармацевтичний” можуть стати будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Стати вкладником

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.