Юридичним особам

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний»
пропонує Вам забезпечення додатковою пенсією Ваших співробітників.

Це дасть Вашому підприємству такі переваги:

  • Мотивація працівників високим рівнем пенсії (який буде залежати від їх рівня самовіддачі підприємству), запобігання плинності кадрів та формування «корпоративного співробітника»
  • Податкові пільги для юридичних осіб (вкладників НПФ)

При перерахуванні коштів до недержавного пенсійного вся сума пенсійних внесків включається до складу валових витрат підприємства, що зменшує суму податку на прибуток вкладника на 18 % від суми внеску

Пенсійні внески не включаються до фонду оплати праці, тому вони не оподатковуються внесками до соціальних фондів, що дозволяє заощадити близько 40 % від суми пенсійних внесків

Пенсійні внески не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб, також з цієї суми не утримуються внески до соціальних фондів, що дозволяє працівнику заощадити 19,5 % від суми одержаного внеску

  • Значний результат при мінімальних вкладеннях – підвищення заробітної плати на незначну суму не підвищить рівень самовіддачі працівника, а внесок до недержавного пенсійного фонду є показником турботи компанії про персонал, та підвищує рівень корпоративного духу співробітників
  • Зміцнення іміджу компанії як стабільного та надійного партнера, який демонструє здатність ефективно працювати в довгостроковій перспективі
  • Можливість рефінансувати частину внесків у підприємство-вкладника або інші проекти підприємства – активи НПФ можуть бути розміщені в цінні папери підприємства, яке здійснює внески за своїх працівників.

В разі прийняття рішення про здійснення внесків до недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників, підприємство може обрати одну з наступних схем здійснення внесків:

  • внески здійснюються на користь всіх працівників підприємства
  • внески здійснюються на користь тих працівників підприємства, які досягли певного віку
  • внески здійснюються за тих працівників підприємства, які пропрацювали на підприємстві протягом певного часу (наприклад – на користь працівників, стаж роботи на підприємстві перевищує один рік)
  • внески здійснюються на користь окремих найбільш цінних для підприємства працівників, перелік яких визначає керівництво

Після цього слід визначитись із розміром пенсійних внесків. Розмір внесків може бути як у вигляді фіксованих сум, так і у вигляді певного відсотку від заробітної плати працівників. При цьому такий відсоток може бути як зафіксований у пенсійному контракті, так і «плаваючий», тобто відсоток внесків розробляється залежно від успіхів та досягнень конкретного працівника.

Розробити найбільш оптимальну схему здійснення пенсійних внесків підприємство може або самостійно, або із залученням фахівців Адміністратора фонду, при цьому консалтингові послуги Адміністратора надаються безкоштовно.

По виконанню вищеперерахованих дій, підприємство укладає з Адміністратором фонду пенсійний контракт

Для укладення пенсійного контракту підприємство надає Адміністратору фонду копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію довідки ЄДРПОУ, та заповнює анкету вкладника. Крім цього, вкладник має надати Адміністратору список своїх працівників, на користь яких він має намір перераховувати пенсійні внески.

Адміністратор на підставі вказаних даних готує пенсійний контракт та укладає його з підприємством. Після укладення пенсійного контракту працівники Адміністратора за бажанням підприємства проводять серед працівників такого підприємства роз’яснювальну роботу з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Отримайте додаткові консультації та роз’яснення, звернувшись до Адміністратора ВПФ «Фармацевтичний» – ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест».

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.