Питання – відповіді

 1. Підприємство, де я працюю, уклало на мою користь пенсійний контракт, і перераховує до пенсійного фонду внески. Сума внесків вираховується із моєї зарплати чи сплачується за рахунок підприємства?

Відповідь: У відповідності до законодавства, у разі укладення пенсійного контракту на Вашу користь, Вам зобов’язані надати примірник такого пенсійного контракту. В разі, якщо під “Вкладником” у пенсійному контракті розуміється підприємство, де Ви працюєте, внески здійснюються за рахунок підприємства. В разі, якщо вкладником являєтесь Ви особисто, і Вам про це нічого не було відомо, даний пенсійний контракт укладено всупереч закону, оскільки недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах добровільності внесків.

 1. Чи може недержавний пенсійний фонд збанкрутувати? Що трапиться з пенсійними коштами при ліквідації фонду?

Відповідь: Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. В разі прийняття рішення про ліквідацію фонду кожен його учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви учасника фонду, лише після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу пенсійного фонду і повинна бути проведена в строк не пізніше ніж протягом одного місяця з дня початку процедури ліквідації пенсійного фонду. У разі коли учасник фонду не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

 1. Чи враховується інфляція при нарахуванні доходу на пенсійні кошти учасника недержавного пенсійного фонду?

Відповідь: У відповідності до законодавства, договір про управління активами пенсійного фонду може включати зобов’язання особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, щодо забезпечення мінімальної доходності на рівні офіційного індексу інфляції. Водночас в будь-якому разі при інфляційних процесах в країні дохідність депозитів, облігацій, та інших фінансових інструментів буде зростати, тому компанія з управління активами повинна докладати максимальних зусиль для своєчасного переводу активів з менш дохідних у більш дохідні.

 1. Що трапиться з моїми пенсійними коштами у разі моєї смерті?

Відповідь: Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України. Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата.

 1. Чи має право за мене вносити кошти третя особа?

Відповідь: Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду. Будь-які інші особи не мають права вносити кошти на Вашу користь.

 1. Що трапиться з моїми пенсійними коштами, якщо за мене припинять перераховувати внески?

Відповідь: Пенсійні кошти з моменту зарахування на індивідуальний рахунок стають Вашою особистою власністю – вони так само інвестуються, на них нараховується інвестиційний дохід. З моменту досягнення Вами пенсійного віку, який Ви обираєте самі (+/- 10 років від віку для початку отримання державної пенсії), Ви можете в будь-який час написати заяву адміністратору фонду та розпочати отримання пенсії. Також вкладник має право в будь-який час розпочати знову перерахування внесків на Вашу користь.

 1. Як мені дізнатись, скільки коштів на моєму рахунку в пенсійному фонді?

Відповідь: Один раз на рік адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов’язаний видати учаснику фонду виписку з його індивідуального пенсійного рахунку безкоштовно. Крім цього, адміністратор зобов’язаний надати в будь-який час на вимогу учасника виписку за плату. Максимальний розмір плати за надання виписок – 5 гривень.

 1. Чи можу я розірвати контракт і забрати кошти із фонду?

Відповідь: В разі, якщо пенсійний контракт укладений Вами особисто, Ви можете в будь-який час розірвати пенсійний контракт, та перевести кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи. В разі, якщо контракт на Вашу користь укладено іншим вкладником, Ви можете перевести кошти лише після розірвання контракту із вкладником. Також слід зауважити, що в разі, якщо Ваш вік входить у діапазон для отримання недержавної пенсії (+/- 10 років від віку для початку отримання державної пенсії), Ви можете укласти договір про виплату пенсії на визначений строк, або забрати кошти із фонду як одноразову виплату (якщо сума на Вашому індивідуальному пенсійному рахунку не досягає мінімального розміру пенсійних накопичень).

 1. Якщо я звільнилась із роботи, на якій підприємство перераховувало за мене кошти, я припиняю бути учасником відкритого пенсійного фонду?

Відповідь: Ні, Ви залишаєтесь бути учасником фонду, при цьому Ваші кошти продовжують залишатись у фонді, та на них розподіляється інвестиційний дохід.

 1. Який процент дохідності забезпечує фонд?

Відповідь: Фонд не може давати гарантій по дохідності активів, куди вкладено Ваші кошти, їх розміщенням займається компанія з управління активами, з якою фонд уклав договір. В разі, якщо результати роботи компанії з управління активами будуть визнані незадовільними, така компанія підлягає заміні. Крім цього, компанія з управління активами несе повну матеріальну відповідальність всім своїм майном за збитки, що можуть бути завдані нею фонду.

 1. Яким повинен бути розмір внесків в розрахунку за місяць, щоб я міг забезпечити собі високу пенсію? Вони повинні бути фіксованими?

Відповідь: Розмір внесків обирається вкладником самостійно, та встановлюється в пенсійному контракті з адміністратором фонду. Він може бути як фіксованим, так і не фіксованим. В розділі “Пенсійний калькулятор”. Ви можете розрахувати свою майбутню пенсію виходячи суми пенсійних внесків та терміну їх здійснення.

 1. Яка процедура отримання пенсії з недержавного пенсійного фонду?

Відповідь: Учасник фонду самостійно визначає свій пенсійний вік шляхом подання адміністратору фонду заяви не менше ніж за два місяці до настання пенсійного віку. Пенсійний вік може бути меншим або більшим від державного пенсійного віку, але не більше ніж на 10 років в одну або іншу сторону. Після цього учасник фонду укладає з адміністратором фонду договір про виплату пенсії на визначений строк, в якому зазначає, протягом якого терміну він хоче отримувати пенсію (але не менш, ніж 10 років), а також вказує, яким чином він хоче отримувати пенсію (на рахунок у банку, поштовим переказом тощо). Після цього адміністратор починає виплачувати учаснику пенсію відповідно до умов пенсійного контракту.

 1. Чи є обмеження по максимальній і мінімальній сумі пенсійних внесків?

Відповідь: Максимальний розмір пенсійних внесків діючим законодавством не обмежується. Мінімальна сума внеску може бути встановлена радою фонду в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати (а може і не бути встановлена). Щоправда, слід враховувати, що при здійсненні внесків у сумі понад 680  гривень на місяць, вкладник не отримує податкових пільг на суму перевищення.

 1. Які документи потрібно надати для укладення пенсійного контракту?

Відповідь: Опис документів, необхідних для укладення пенсійного контракту, перераховано в розділі “Послуги”.

 1. Яким чином я можу стати учасником фонду?

Відповідь: Для того, щоб стати учасником фонду, зверніться до адміністратора фонду, і Вам детально опишуть процедуру укладення пенсійного контракту.

 1. Які гарантії того, що НПФ не виявиться черговою “фінансовою пірамідою”?

Відповідь: Детально про гарантії збереження пенсійних вкладів дивіться в розділі “Гарантії збереження коштів”.

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.