Гарантії збереження коштів

 1. Забезпечення жорсткого контролю над діяльністю: НПФ, Компанії з управління активами і Компанії-адміністратора зі сторони Національної комісії з цінних паперах і фондовому ринку (НКЦПФР) www.nssmc.gov.ua; банку-зберігача – Національним банком України (НБУ) www.bank.gov.ua
 2. НПФ зобов’язаний подавати свою звітність до всіх контролюючих органів з подальшим оприлюдненням її за допомогою ЗМІ
 3. Законодавчо передбачений взаємний контроль між компаніями, які надають послуги НПФ (Адміністратором, Компанією по управлінню активами і Зберігачем). Так, якщо КУА дає розпорядження банку-зберігачу на перерахування коштів або цінних паперів з рахунку фонду з метою продажу або придбання активів, зберігач суворо контролює дотримання положень інвестиційної декларації фонду. В разі виявлення порушень або невідповідності нормам законодавства дій (бездіяльності) Компанії з управління активами, зберігач блокує операції з активами НПФ, та інформує про це Комісію. Комісія, в свою чергу, застосовує до порушника санкції, включаючи навіть анулювання ліцензії на управління активами
 4. Компанія з управління активами “Гарантія-Інвест”, яка управляє активами ВПФ “Фармацевтичний” і здійснює його адміністрування, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менш 300 тис. євро, яким вона у будь-який момент зобов’язана покрити збитки, завдані НПФ (згідно ст.43 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”)
 5. Для здійснення контролю над поточною діяльністю НПФ і вирішення основних питань його функціонування створюється Рада фонду. Рада фонду контролює цільове використання активів пенсійного фонду, від імені пенсійного фонду заключає і розриває договори з компаніями, надають послуги НПФ (Адміністратором, Компанією по управлінню активами, Банком-зберігачем)
 6. У випадку, якщо Ваша компанія здійснює пенсійні внески до пенсійного фонду на користь своїх працівників в розмірі, який складає не менш 10% від суми всіх пенсійних активів фонду, Ви одержуєте право на представництво Вашої компанії в Раді фонду, з метою здійснення контролю над діяльністю ВПФ “Фармацевтичний”.
 7. Відкритий пенсійний фонд не може бути визнаний банкрутом (на відміну від банків), але може бути ліквідований тільки в двох випадках:
  Якщо відбувається ліквідація без правонаступництва всіх засновників фонду;
  Якщо всі учасники припиняють свою участь в НПФ;
 8. Згідно ст.18 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійні кошти учасників фонду навіть у разі його ліквідації не втрачаються, а переводяться в інший НПФ, страхову організацію або банк – організації, які можуть здійснювати недержавне пенсійне забезпечення.
 9. Жорстке законодавче обмеження напрямів і об’ємів інвестування пенсійних активів фонду. Так згідно ст.49 ЗУ “Про недержавне пенсійне забезпечення»  і Інвестиційної декларації, активами ВПФ “Фармацевтичний” можуть бути:

п/п
Вид пенсійних активів Максимальна дозволена частка активів в інвестиційному портфелі КУА, що здійснює управління активами ВПФ «Фармацевтичний»
1. Внески на банківських депозитних рахунках і ощадних сертифікатах банків в т. ч.

В зобов’язаннях одного банку

до 50 %

до 10 %

2. Цінні папери одного емітента                     до 5 %
3. Цінні папери, доходи за якими гарантовані Кабінетом Міністрів України                    до 50 %
4. Цінні папери, доходи за якими гарантовані Радою міністрів АР Крим, облігації місцевих позик                    до 20 %
5. Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України                   до 40 %
6. Акції українських емітентів                   до 40 %
7. Цінні папери іноземних емітентів                   до 20 %
8. Іпотечні цінні папери                   до 40 %
9. Об’єкти нерухомості                   до 10 %
10. Банківські метали                   до 10 %
11. Інші активи                   до 5 %

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.