Квітень

Дата

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

Чиста вартість активів

Загальна вартість активів

Вид активів

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку IІ кварталу 2021 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2021 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції українських емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики

Грошові кошти на поточному рахунку

Грошові кошти на депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого майна

Інші інвестиції

01.04.2021 3,8901793433

0,02

1,22

43693689,89168

169976289,85

171048263,25

0

23822146,39 85969397,52 620295,16 60612000,00

0

0,00 24424,18
02.04.2021 3,8910156188

0,04

1,24

43736603,52295

170179807,42

170592369,00

0

23830787,12 85998715,45 106786,36 60612000,00

0

0,00 44080,07
03.04.2021 3,8918520985

0,07

1,26

43736603,52295

170216392,20

170649997,01

0

23839431,12 86028043,59 106786,36 60612000,00

0

0,00 63735,94
04.04.2021 3,8926887526

0,09

1,28

43736603,52295

170252984,61

170707637,18

0

23848078,38 86057380,63 106786,36 60612000,00

0

0,00 83391,81
05.04.2021 3,8958966964

0,11

1,30

43710049,42168

170186233,09

170765542,02

0

23856728,17 86086729,79 107036,36 60612000,00

0

0,00 103047,70
06.04.2021 3,8943640758

0,13

1,32

43718194,23862

170254565,10

170716173,56

0

23865382,06 86116087,90 0 60612000,00

0

0,00 122703,60
07.04.2021 3,8952018890

0,15

1,35

43718194,23862

170291192,78

170773853,72

0

23874037,65 86145456,58 0 60612000,00

0

0,00 142359,49
08.04.2021 3,8960399179

0,17

1,37

43718194,23862

170327829,89

170831547,85

0

23882697,34 86174835,13 0 60612000,00

0

0,00 162015,38

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.